Trigonometri kan benyttes til at finde ukendte sider og vinkler i retvinklede trekanter. De værktøjer, der benyttes hedder sinus, cosinus og tangens. De forkortes sin, cos og tan. Hvis v er en vinkel i en retvinklet trekant, så er de givet ved:

\( \begin{align} cos(V) = \dfrac{hosliggende}{hypotenusen} & cos(v)= \dfrac{hos}{hyp} & cos(A)= \dfrac{b}{c} & cos(B)= \dfrac{a}{c} \\\ sin(V) = \dfrac{modstående}{hypotenusen} & sin(v)= \dfrac{mod}{hyp} & sin(A)= \dfrac{a}{c} & sin(B)= \dfrac{b}{c} \\\ tan(V) = \dfrac{modstående}{hosliggende} & tan(v)= \dfrac{mod}{hos} & tan(A)= \dfrac{a}{b} & tan(B)= \dfrac{b}{a} \end{align} \)

Cosinusrelationerne er et værktøj, der bruges til at beregne sidelængder og vinkler i vilkårlige trekanter - altså ikke nødvendigvis kun retvinklede trekanter. Navnet er bygget op af ordet Cosinus, der kommer af, at vi benytter COSINUS og relationerne, da vi ser på tre relationer, der "hænger" sammen. Herudover kan vi se, at de ligner Pythagoras sætning \( a^2 + b^2 = c^2 \). Cosinusrelationerne ser således ud

\( a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\;cos(A) \)

\( b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\;cos(B) \)

\( c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\;cos(C) \)

Sinusrelationerne er et værktøj, der bruges til at beregne sidelængder og vinkler i vilkårlige trekanter - altså ikke nødvendigvis kun retvinklede trekanter. Navnet er bygget op af ordet Sinus, der kommer af, at vi benytter SINUS og relationerne, da vi ser på tre relationer, der "hænger" sammen. Sinusrelationerne ser således ud

\( \dfrac{a}{sin(A)} = \dfrac{b}{sin(B)} = \dfrac{c}{sin(C)} \)