MIGMit navn er Lars Lyngsøe Højberg. Jeg har mange års erfaring som matematik- og fysik/kemilærer i Folkeskolen. Herudover er jeg 10. klassekoordinator og har ansvaret for IT-området på skolen.

Jeg underviser og agerer ud fra et princip om, at eleven skal lære mest muligt efter bedste evne. Det er i mine øjne meget vigtigt, at underviseren anerkender eleven på dennes niveau og accepterer, at ikke alle formår at nå lige langt. Herudover spiller psyke, engagement og standpunkt i livet overordentligt meget ind. Jeg prioriterer at fremhæve elevens individuelle fremskridt og stræber efter størst mulige progression hos den enkelte.

Jeg nyder at se en elev forbedre sig fra 02 til 7!

HPMit navn er Peter Hornstrup og jeg har mange års erfaring som matematiklærer i Folkeskolen. Jeg arbejder på alle niveauer med eleverne og herunder meget med den konkrete matematik, hvor parallellen til dagligdagen er vigtig. Det er i mine øjne meget vigtigt, at underviseren anerkender eleven på dennes niveau. Så man derigennem kan udfordre dem, så alle kan nå så langt som muligt.