iFormel

EU-listen, der tidligere har heddet Positivlisten indeholder en fortegnelse over alle tilladte tilsætningsstoffer og dertilhørende mængder. Listen kan findes via dette link: EU-Listen